သရဲေတြကို လိုက္သက္ၿပီး ရာဇာဝင္ဇာတ္လမ္းလို ေဆာ့ကစားရမယ့္ဂိမ္း

သရဲေတြကို လိုက္သက္ၿပီး ရာဇာဝင္ဇာတ္လမ္းလို ေဆာ့ကစားနိုင္တဲ့ဂိမ္းေလးပါ။
ရုပ္ထြက္ေကာင္းၿပီး အခန္းတစ္ခန္းေအာင္ရင္ ေနွာက္တစ္ခန္းေဆာ့ကစားရမွာပါ။ 
ေဆာ့ကစားရန္ အင္တာနက္ဖြင့္ၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ျပဳလုပ္ရၿပီး လိုင္းပိတ္ၿပီး
ေဆာ့ကစားနိုင္ပါတယ္။ File size 54.0 MB Android Os 4.0+ အထက္
ေဆာ့ကစားနိုင္ပါတယ္။ နွစ္သက္ေဆာ့ကစား ခ်င္သူမ်ား 
ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူနုိင္ပါတယ္

နွစ္သက္ရာလင့္မွေဒါင္းယူပါ
Link 1
Link2