ဖုန္းအဝင္ Call နွင့္ SMS ဝင္လာရင္ နာမည္ေခၚေပးနိုင္သည့္ Speak Who is Calling Ringtone

ဖုန္းအဝင္ Call နွင့္ SMS ဝင္လာရင္ နာမည္ေခၚေပးနိုင္တဲ့ မိုဘိုင္း Application ေလးဘဲျဖစ္ပါတယ္။
စမ္းသပ္ၿပီး အသံုးတည့္လို တင္ေပးလိုင္ပါတယ္။ အသံုးျပဳနည္းအားျဖင့္ Caller name နွင့္ SMS name ဆိုတာေလးကို Off/On လုပ္ရံုျဖင့္ အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။ Contacts ထဲမွာရွိတဲ့ မိိမိရဲ့ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္း ဖုန္းနံပါတ္ေတြကို အဂၤလိပ္စာျဖင့္နာမည္ မွတ္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ File size 3.9 MB Android Os 4.0+ အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။ အသံုးျပဳလိုသူမ်ား ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္