တရားဓမၼ ဆံုးမစာမ်ားကို ရြတ္ဖတ္နိုင္သည့္ Dhamma Pankin

တရားဓမၼ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တရားဓမၼ ဆံုးမစာမ်ားကို ရြတ္ဖတ္နိုင္တဲ့ မိုဘိုင္း App ေလးျဖစ္ပါတယ္။ 
တရားဓမၼ ဆံုးမစာ မ်ားစြာပါဝင္ၿပီး လိုင္းပိတ္ၿပီး အလြယ္တကူ ရြတ္ဖတ္နိုင္ပါတယ္။ (၃၈)ျဖာ မဂၤလာကဗ်ာ မ်ားကို ဖတ္ရူ႔နိုင္မယ္ အသံဖိုင္ျဖင့္လဲ ဖြင့္ထားၿပီး အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။ တရားဓမၼ ဆံုးမစာ မ်ားကို ရြတ္ဖတ္ရင္း ဗဟုသုတ တိုးပြားနိုင္ရန္ တရားဓမၼ မိတ္ေဆြမ်ား ေအာက္မွာ ေဒါင္ယူနိုင္ပါတယ္