ဗားရွင္းအသစ္ Facebook v94.0.0.0.37 Apk

Facebook အသံုးျပဳသူေတြတြက္ New Version ေလးထြက္လာလို့တင္ေပးလိုက္ပါျပီ။
New Version မွာေတာ့ Facebook က အသစ္ထည့္သြင္းေပးလိုက္တ့ဲ ဖက္ရွင္အသစ္ေတြကို အသံုးျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။
Version အသစ္ေတြကိုမွ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တယ္ဆိုရင္ ေအာက္တြင္ေဒါင္းလုတ္ျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္။

Update On, 3 September 2016
Update Version, Facebook 91.0.0.17.68
File Size, 55 MB

ယခုဗားရွင္းကိုေတာ့ Android Version 4.0.3+ ေတြမွာဘဲအသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။
ဗားရွင္းအသစ္ Facebook  အားေဒါင္းယူရန္