ရက္(၆၀) မေစာင့္ရဘဲ Facebook နာမည္ေျပာင္းနည္း


Facebook မွာ ရက္(၆၀) မေစာင့္ဘဲ နာမည္အသစ္ခ်ိန္းသံုးနည္းေလးကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ေလ့လာခ်င္တ့ဲမိတ္ေဆြမ်ားေရာ ေမးထားၾကတ့ဲမိတ္ေဆြေရာ ရက္(၆၀) မေစာင့္ဘဲ နာမည္အသစ္ေျပာင္းသံုးခ်င္တ့ဲသူေတြေရာ ေအာက္မွာေလ့လာနိုင္ပါျပီ။

Ref: Sawtunmgmgi