ဖုန္းလာရင္ အသံ​​ေရာ Flash မီးကိုဘာ တစ္ဖ်က္ဖ်က္လင္​းေနမည့္ Apk

ဖုန္းလာပါက Ringtone အသံေရာ
ဖုန္းရဲ႕ မီးေတြကိုေရာ  ထူးျခားစြာ လင္းထိန္ျပီး မီးတဖ်က္ဖ်က္လင္းေနတာေတြ႕ရမည့္ Apk ျဖစ္ပါတယ္။
အသံုးျပဳရလြယ္ကူျပီး App ၏ Setting တြင္ လိုအပ္တာေတြကို On ထားယံုပါဘဲ။ အသံုးျပဳခ်င္တ့ဲသူေတြအတြက္ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။

ေဆာ့၀ဲအားေဒါင္းယူရန္
Download Apk File