ဓာတ္ပုုံေတြရိုက္ၿပီး သရဲပံုေတြထည့္သြင္း နိုင္သည့္ Ghost In Photo

ဓာတ္ပုုံေတြရိုက္ၿပီး သရဲပံုေတြထည့္သြင္း နိုင္သည့္ Ghost In Photo

ဓာတ္ပံုေတြရိုက္ သရဲပံုေတြ ထည့္ၿပီးသူငယ္ခ်င္း ေတြကို ေဆးထိုးရေအာင္ သူငယ္ခ်င္းေတြ ေဆးထိုးရင္ေတာ့ ဒီ App ေလးနဲ႔ေဆးထိုး ၾကည့္ပါ။ သရဲအေကာင္ ၂၂ ေကာင္ ပါ၀င္ပါတယ္။ အသံုးျပဳနည္း ကေတာ့ နွစ္သက္ရာပံုကို Gallary ထဲမွာေရြးခ်ယ္ၿပီး သရဲပံုေတြကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ရင္ရပါၿပီး ဓာတ္ပံုေတြကို သရဲပံုေတြထည့္ၿပီး ေဆးထိုးခ်င္ရင္ေတာ့ ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ
Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top