အလန္းစား GIF ဗီဒီယို ရိုက္ျပီး Messenger ထဲက သူငယ္ခ်င္းေတြစီ ပို့ၾကမယ္

အလန္းစား GIF ဗီဒီယို ရိုက္ျပီး Messenger ထဲက သူငယ္ခ်င္းေတြစီ ပို့ၾကမယ္

Gif ဗီဒီယို ရိွက္ၿပီး Messenger ထဲကသူငယ္ခ်င္း ပို႔နိုင္တဲ့ မိုဘိုင္း Application ျဖစ္ပါတယ္။ အလန္စားဗီဒီယို အရည္အေသြး (၈) မ်ိဳးပါ၀င္ၿပီး မိမိ နွစ္သက္ရာ ဗီဒီယိုကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။ ဗီဒီယို မရုိက္ခင္ ဗီဒီယို ဒါမွမဟုတ္ Gif ဗီဒီယို နွစ္မ်ိဳးေရြးခ်ယ္ၿပီး အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။ Gif ဗီဒီယို ေတြကို Messenger ထဲကသူငယ္ခ်င္းေတြစီ ပို့နိုင္သလို Facebook မွာပါ Post အျဖင့္ တင္နိုင္ပါတယ္။ Android 4.3 စအသံုးျပဳနိုင္ၿပီး File size 7.74 MB နွစ္သက္အသံုး ျပဳသူမ်ား ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္
Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top