အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြက္ Gym ကစားနည္းေတြကို ေလ့လာနိုင္ေသာ Android App


အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြက္ လွပတ့ဲခႏၵာကိုယ္ ပိုင္ဆိုင္ေစဖို ့အိမ္မွာေနရင္း Gym ကစားနည္းေတြကို နည္းစနစ္မွန္ကန္စြာ ေလ့လာေဆာ့ကစားနိုင္တ့ဲ Android App ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြက္ သီးသန္ ့ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုက္ထဲတြင္ Screenshot ပံုေလးေတြနဲ ့ျပထားပါတယ္။
ေအာက္ပါလင့္မွ ေဒါင္းယူျပီး အိမ္မွာေနရင္းေလ့က်င့္နိုင္ပါတယ္။