အင္တာနတ္သံုးစြဲသည့္ ပမာဏကိုၾကည့္ရႈနိုင္မည့္ Internet Speed Meter Lite v1.2.15 Apk


မိမိဖုန္းရ့ဲ အင္တာနတ္ျမန္ႏႈန္းဟာ ဘယ္ေလာက္ထိရွိလဲဆိုတာ ဖုန္းဘားတန္းေလးမွာအျမဲတမ္းေဖာ္ျပေပးေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေန ့မွာ မိမိဘယ္ေလာက္ Download ဆြဲထားလဲ Upload ေတြဘယ္ေလာက္လုပ္ထားသလဲဆိုတာကို App ေလးမွာ Date အလိုက္ၾကည့္နိုင္ပါတယ္။
Mobile Data မွ သံုးစြဲတ့ဲပမာဏအျပင္ Wi-Fi ျဖင့္အသံုးျပဳတ့ဲ ပမာဏကိုလည္း သီးျခားစီေတြ ့ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အင္တာနတ္သံုးသူတိုင္းတြက္ အသံုး၀င္ေစမည့္ Application ေလးျဖစ္ပါတယ္။ File Size မွာ 1.4MB ရွိျပီး Android version 2.3.3 ကေနစတင္အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။

ေအာက္ပါလင့္ကေနေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။


Image result for Internet Speed Meter Lite