ဖုန္းျဖင့္ဗီဒီယုိ တည္းျဖတ္လုပ္နိုင္တ့ဲ KineMaster v3.5.4.8291 Apk

ကာရာအိုေကစာတန္းထိုးနိုင္တ့ဲအျပင္ ဗီဒီယိုမ်ားကိုဖန္တီးျပဳလုပ္နိုင္တ့ဲ မိုဘိုင္း Application အေကာင္းဆံုးကိုရွာေဖြေပးလိုက္ပါတယ္။
မိမိရိုတ္ကူထးတ့ဲဗီဒီယိုမ်ားကို ဖက္ရွင္က်က်နန ျပန္လည္းျပဳျပင္ဖန္တီးျခင္း နွင့္ ရွိျပီးသားဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားအား စာတန္းထိုးျခင္းနွင့္ အတူ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းမ်ားကိုလည္းထပ္မံထည့္သြင္းနိုင္ပါတယ္။
ဗီဒီယိုဖိုင္ ၏အသံအားေျဖာက္ျပီး မိမိနွစ္သက္ေသာ သံစဥ္အားထည့္သြင္းအသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။
ဓာတ္ပံုမ်ားစြာကိုလည္း မိမိဖုန္းအတြင္းရွိသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ဗီဒီယိုအျဖင့္ျပဳလုပ္နိုင္ျပီး ဓာတ္ပံုတစ္ခ်င္းစီ၏ ေနရာမ်ားမွလည္း စာတန္းထိုးျခင္းမ်ား ႏွင့္ ကာလာေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳျခင္းမ်ား အဖြင့္ဒီဇိုင္းမ်ားထည့္သြင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္။
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက ဒီေဆာ့၀ဲလ္ေလးမွာအမ်ားၾကီးပါ ..ကြန္ပ်ဴတာက့ဲသို ့စံုလင္လွပါတယ္။
File Size , 36.81 MB

စမ္းသံုးခ်င္ပါက ေအာက္ပါလင့္မွာေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။