မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ ပန္းခ်ီးပံုေရးဆြဲ ေလ့လာနိုင္သည့္ Learn To Draw

မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ ပန္းခ်ီးပံုေရးဆြဲရာတြင္ ထိေရာက္လြယ္ကူစြာ ေရးဆြဲေလ့လာနိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ပန္းခ်ီးပံုေရးဆြဲေလ့လာသင္ယူခ်င္သူမ်ား ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ မိုဘိုင္း Application ေလးဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းခ်ီးေရးဆြဲရာတြင္ စုစုေပါင္းပံု ၈၀ အထိရွိပါတယ္။ မိမိ နွစ္သက္ရာပံုကိုေရြးလိုက္ပါ။ ပံုဆြဲဖို႔ အေျခခံကေန အစ၊ အဆံုးအထိ ျပသေပးထားတာကို ေလ့လာေရးဆြဲနိုင္ပါတယ္။ File size 44.9 MB Android Os 4.0 အထက္ အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္ ေဆာ့ဝဲအား ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္

ႏွစ္သက္ရာလင့္မွေဒါင္းယူပါ