မိမိႀကိဳက္နွစ္သက္ရာ ဗြီဒီယိုေတြကို Live Wallpaper အျဖင့္အသံုးျပဳနိုင္သည့္ App

မိမိႀကိဳက္နွစ္သက္ရာ ဗြီဒီယိုေတြကို Live Wallpaper အျဖင့္အလြယ္ကူဆံုးအသံုးျပဳနိုင္တဲ့ မိုဘိုင္း Application ေလးဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာ့ဝဲအားေဒါင္းယူလိုက္ရံုျဖင့္ Gallery ကိုနွိပ္လိုက္တာနဲ႔ Gallery ထဲမွာရွိတဲ့ ဗီြဒီယိုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး Set Live Wallpaper ကိုနွိပ္လိုက္တာလဲ့ ဗြီဒီယို Live Wallpaper ကိုအသံုးျပဳနိုင္ပတယ္္။ File size 516.2 kb ဗြီဒီယို Live Wallpaper အသံုးျပဳခ်င္သူမ်ား ေအာက္မွာ 
ေဒါင္းယူနုိင္ပါတယ္