လမ္းတစ္ေလၽွာက္စစ္တိုက္သြားရမယ့္ဂိမ္း Metal Soldiers v1.0.10Apk

ေဆာ့လို့အလြန္ေကာင္းတ့ဲ ဂိမ္းေလးပါ ကေလးဘ၀တုန္းကေဆာ့ဖူးၾကလိမ့္မယ္လို့ေမၽွာ္လင့္မိပါတယ္္။
ပန္းတိုင္းကိုသြားရင္းနဲ ့လမ္းတစ္ေလၽွာက္က ရန္သူေတြကို ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္သြားရမယ့္ ဂိမ္းေလးေပါ့။
File Size မွာ 11.4 MB သာရွိျပီး Android  Version 2.3 ကေနစျပီး ကစားလို့ရပါတယ္။

ဂိမ္းေလးကိုေတာ့ ေအာက္ပါလင့္ကေနေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။