ဖုန္းျဖင့္ ဗီဒီယိုကို Mp3 ျဖစ္ေအာင္ေျပာင္းနိုင္မည့္ Apk

ဖုန္းျဖင့္ ဗီဒီယိုကို Mp3 ျဖစ္ေအာင္ေျပာင္းနိုင္မည့္ Apk

Video ဖိုင္မွ MP3 အသံဖိုင္အျဖင့္အလြယ္တကူေျပာင္းနိုင္မယ့္ Application တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
အသံုးျပဳရတာ အလြန္ရိုးရွင္းလြယ္ကူတာမို ့လိုအပ္သူတိုင္းတြက္ အၾကိဳက္ေတြ ့ေစမွာဘဲျဖစ္ပါတယ္။
ေျပာင္းလိုက္တ့ဲ Mp3 သီခ်င္းမွာလည္း Image ဓာတ္ပံုကိုတစ္ခါထည္းထည့္လို့ရပါတယ္။
အလြန္ေကာင္းပါတယ္။
Video မွ MP3 ေျပာင္းတ့ဲအခ်ိန္ အလြန္ျမန္ဆန္ျပီး MP3 အတြက္ လိုအပ္တ့ဲအပိုင္းေတြကို ျဖတ္ထုတ္ျပီးရယူနိုင္သလို Video တစ္ဖိုင္လံုးစာတြက္လည္း MP3 ကိုရယူနိုင္ပါတယ္။ ျပီးရင္ေတာ့ SD Card ထဲမွာေရာက္ေနပါလိမ့္မယ္။
    Download Apk File

Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top