ဖုန္းျဖင့္ ဗီဒီယိုကို Mp3 ျဖစ္ေအာင္ေျပာင္းနိုင္မည့္ Apk


Video ဖိုင္မွ MP3 အသံဖိုင္ အျဖင့္အလြယ္တကူေျပာင္းနိုင္မယ့္ Application ျဖစ္ပါတယ္။
အသံုးျပဳရတာ အလြန္ရိုးရွင္းလြယ္ကူတာမို ့လိုအပ္သူတိုင္းတြက္ အၾကိဳက္ေတြ ့ေစမွာဘဲျဖစ္ပါတယ္။
Mp3 ေရာ Mp4 ေရာ မိမိလိုခ်င္တ့ဲအပိုင္းေတြကိုလဲ စိတ္ၾကိဳက္ဖ်က္ေတာက္ပစ္လို့ရပါတယ္။
အလြန္ေကာင္းပါတယ္။
Video မွ MP3 ေျပာင္းတ့ဲအခ်ိန္ အလြန္ျမန္ဆန္ျပီး MP3 အတြက္ လိုအပ္တ့ဲအပိုင္းေတြကို ျဖတ္ထုတ္ျပီးရယူနိုင္သလို Video တစ္ဖိုင္လံုးစာတြက္လည္း MP3 ကိုရယူနိုင္ပါတယ္။ ျပီးရင္ေတာ့ SD Card ထဲမွာေရာက္ေနပါလိမ့္မယ္။
ေဆာ့၀ဲအားေဒါင္းယူရန္