သီခ်င္းမ်ားေဒါင္းယူနိုင္တ့ဲ Myanmar Music Free v1.0.apk

Myanmar Music သီခ်င္း Site ကို အေျခခံထားသည့္ Android App ျဖစ္ပါတယ္။
Root မလုပ္ထားလည္း ျမန္မာစာမွန္ကန္ပါတယ္။
ျမန္မာသီခ်င္းမ်ားကို အလြယ္တကူ Download ရယူနိုင္ပါတယ္။
MTV သီခ်င္းမ်ားကို ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။
အသစ္ထြက္ရွိေသာ ျမန္မာသီခ်င္း Album မ်ားစြာကို Update ျဖစ္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။
သီခ်င္းမ်ားကို အလြယ္တကူေဒါင္းယူနိုင္သည့္ Android App ျဖစ္ပါတယ္။

Mediafire မွ ေဒါင္းယူရန္
Mysavefile မွ ေဒါင္းယူရန္
pCloud မွ ေဒါင္းယူရန္