ျမန္မာဟာသကာတြန္းဇာတ္ေကာင္ Pawthoot ဂိမ္း

ျမန္မာဟာသကာတြန္း ဇာတ္ေကာင္ သမိန္ေပါသြပ္ ဂိမ္းေလးပါ။ 
File size 4.1 MB Android OS 2.3.3 အထက္ ေဆာ့ကစားနိုင္ပါတယ္။ 
ျမန္မာဟန္နဲ႔ ေဆာ့ကစားခ်င္သူ ဂိမ္းဝါသနရွင္အေပါင္းတို႔ ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူေဆာ့ကစားနိုင္ပါတယ္