ဗားရွင္းအသစ္ Pokémon GO v0.37.0Apk


11.9.2016 ဒီေန ့ဘဲ အသစ္ထြက္ရွိလာတ့ဲ Pokémon GO v0.37.0ဗားရွင္းအသစ္ေလးပါ။
Update အသစ္မွာ Buddy System ပါဝင္လာျပီး၊ မိမိႏွစ္သတ္ရာ ပုိကီမြန္အေကာင္ကို ေရြးခ်ယ္ကာ ကိုယ့္နဲ႔အတူတူေခၚသြားႏိုင္ပါျပီ။
ဒီဗားရွင္း အသစ္မွာ Root ေဖာက္ထားတ့ဲဖုန္းေတြမွာသာအသံုးျပဳနိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္
Pokemon trainer တိုင္း ဗားရွင္းအသစ္ကိုေအာက္မွာေဒါင္းယူနိုင္ပါျပီ။