မိမိေဖ့ဘုတ္ Profile Wall ထဲကိုဘယ္သူမ်ား အလည္လာသလဲၾကည့္ရေအာင္

မိမိေဖ့ဘုတ္ Profile Wall ထဲကိုဘယ္သူမ်ား အလည္လာသလဲဆိုတာ ၾကည့္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ အလြယ္ကူဆံုးၾကည့္နိုင္ပါတယ္။ ၾကည့္ရူ႔အသံုးျပဳနည္းအားျဖင့္ Log in ဝင္လိုက္တာနဲ့ ဘယ္သူေတြမ်ား Profile Wall ထဲဝင္ၿပီး အလည္လာသြားတယ္ဆိုတာ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ File size 5.9 MB Android Os 4.0+ အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။ မိမိ Profile Wall ထဲဘယ္မ်ား ဝင္ေရာက္သလဲဆိုတာ ၾကည့္ခ်င္တဲ့ မိတ္ေဆြမ်ား ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူနုိင္ပါတယ္