ဖုန္းျဖင့္ Root လုပ္ခ်င္တ့ဲသူေတြတြက္ Update ျဖစ္ေနတ့ဲ KingRoot

ဖုန္းျဖင့္ Root လုပ္ခ်င္တ့ဲသူေတြတြက္ Update ျဖစ္ေနတ့ဲ KingRoot ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ Root လုပ္ခ်င္တယ္လို့ေမးထားၾကတ့ဲ မိတ္ေဆြေတြလည္း စမ္းၾကည့္လို့ရပါျပီ။
ေအာက္ကလင့္မွာေဒါင္းယူပါ