ဖုန္း Screen ကိုလက္ေဗြျဖင့္ Lock ခ်ထားၾကမယ္

ဖုန္း Screen ကိုလက္ေဗြျဖင့္ Lock ခ်ထားနိုင္တဲ့ မိုဘိုင္း Application ေလးျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္းထားလို႔ ဒီး App ေလးကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ မိမိ ဖုန္း Screen Lock ကို လက္ေဗြျဖင့္ Lock ျပဳလုပ္ထားရာတြင္ ရိုးရွင္းလြယ္ကူစြာ အသံုျပဳနိုင္ၿပီး အလန္းစား Blackground နွင့္ မိမိ နွစ္သက္ရာ ပံုမ်ားကို အသံုးျပဳနိုင္တဲ့ မိုဘိုင္း Application ေလးပါ။ File size 6.2 MB လိုအပ္သူမ်ား ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္