ညဘက္ အေမွာင္ထဲ Seflie ဓာတ္ပံုရိုတ္တ့ဲသူေတြတြက္ Flash Light လြင့္ေပးမယ့္ App

ညအေမွာင္ထဲမွာ Seflie ဆြဲရင္  Flash Light ပြင့္လာေစမယ့္  ကင္မရာ ေဆာ့ဝဲေလးကိုတင္ေပးလိုက္ပါျပီ
ဒီေဆာ့ဝဲေလးက Seflie ဆြဲတ့ဲအခါ Flash Light ေလးပြင့္လာမွာပါ
ညဘက္ Seflie ဆြဲတ့ဲသူေတြ ေဆာ့ဝဲေလးကို ေအာက္မွာေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္