အလန္းစား Selfie ပံုေတြကို ဖန္တီးနိုင္သည့္ Beauty Selfie - Photo Editor

အလန္းစား Selfie ပံုေတြကို ဖန္တီးနိုင္သည့္ Beauty Selfie - Photo Editor

အလန္းစား Selfile ပုံေတြကိို ျပဳျပင္ဖန္တီးနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Selifie ရုိက္၀ါသနာပါတဲ့ သူေတြ ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ Application ေလးပါ။ မိမိ မ်က္နွာ၊ နွာေခါင္း၊ မ်က္လံုး စတာေတြကို လိုအပ္သလို ျပဳျပင္ နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ File size 8.0 MB မွ်သာရွိပါတယ္။ နွစ္သက္အသံုး ျပဳလိုသူမ်ား ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္


Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top