မိမိဖုန္း ဘယ္ေနရာမွာထားမိသလဲ ေလခၽြန္ရွာေဖြနိုင္သည့္ whistle phone finder

မိမိဖုန္း ဘယ္ေနရာမွာထားမိသလဲ ေလခၽြန္္ရွာေဖြနိုင္တဲ့ မိုဘိုင္း Application ေလးမို့ မိုဘိုင္းဖုန္း ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား ေဆာင္ထားသင့္ ေဆာ့ဝဲေလးဘဲျဖစ္ပါတယ္။ စမ္းသပ္ၿပီး အသံုးတည့္လို့
တင္ေလးလိုက္ပါတယ္။ အသံုးျပဳနည္းကိုေတာ့ ေအာက္မွာ Screenshot မ်ားျဖင့္ ရွင္းျပထားပါတယ္။ File size 6.0 MB Android Os 3.0 အထက္အသံုး ျပဳနိုင္ပါတယ္။ မိုဘိုင္း Application အားေအာက္မွာ 
ေဒါင္းယူ အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္