ျမန္မာရိုးရာ သီတင္းက်ြတ္လျပည္ညတြက္ ပံုေဖာ္ထားတ့ဲ ေဆာ့၀ဲလမ္းညြန္ ရ့ဲ Admin ေမာ္ဒယ္ေလး ႏွစ္ေယာက္ပါ

ျမန္မာရိုးရာ သီတင္းက်ြတ္လျပည္ညတြက္ ပံုေဖာ္ထားတ့ဲ ေဆာ့၀ဲလမ္းညြန္ ရ့ဲ Admin ေမာ္ဒယ္ေလး ႏွစ္ေယာက္ပါ အားေပးၾကပါအံုးခင္ဗ်။
Shade Modle Agency မွစီစဥ္သည္။
Cameraman - Nyi Zaw