စမတ္ဖုန္းမွာ မိသားစု ဓါတ္ပံု Album မ်ားလုပ္မယ္

စမတ္ဖုန္းမွာ မိသားစု ဓါတ္ပံု Album မ်ားလုပ္မယ္

မၾကာမီက ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ Google Photos Application မွာ မိသားစု၀င္မ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားရဲ႕ ဓါတ္ပံုမ်ားကို စုေပါင္း သိမ္းဆည္းထားႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ ပါရွိလာပါတယ္။ အဲဒီ စြမ္းရည္ကေတာ့ Shared Album လို႔ ေခၚပါတယ္။ အဲဒီ Album ထဲမွာ သင္ရဲ႕ ဓါတ္ပံုတစ္ခုကို သိမ္းလိုက္ရင္ သင့္ မိသားစု၀င္မ်ားရဲ႕ ဖုန္းထဲကို အလိုလို ေရာက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ မိခင္က သူ႕ဖုန္းကေန အဲဒီ Album ထဲမွာ ဓါတ္ပံုတစ္ခုကို သိမ္းလိုက္ရင္ သင့္ဖုန္းမွာ အလိုလို ေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ Shared Album မ်ားကို ဖုန္းမ်ားကေနသာမက PC မ်ားကေန photos.google.com ကိုသြားၿပီး ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီ Tutorial မွာ ဖုန္းကေန Shared Album ျပဳလုပ္နည္းကို ေရးသားေပးလိုက္ပါတယ္။

(၁) Google Photos ကို ဖြင့္ပါ။ ညာဘက္အေပၚထိပ္မွ + Button ကို ႏွိပ္ပါ။ Shared album ကို ႏွိပ္ပါ။
1

(၂) ဓါတ္ပံုမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး Create ကို ႏွိပ္ပါ။
2

(၃) ၿပီးရင္ ညာဘက္အေပၚေထာင့္မွ ေဒါင္လိုက္ အစက္သံုးစက္ကို ႏွိပ္ပါ။ Share ကို ေရြးေပးပါ။
3

(၄) Get Link ကို ႏွိပ္ပါ။ သင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံ Messenger, Email မ်ားကေန Paste လုပ္ၿပီး ေပးပို႔ပါ။
4

(၅) သင့္ရဲ႕ မိသားစု၀င္မ်ားက Link ကို နွိပ္ရင္ သူတို႔ရဲ႕ ဖုန္းမွ Google Photos ထဲမွာ Shared Album ကို သိမ္းေပးမွာပါ။ Shared Album မ်ားကို ၾကည့္ဖုိ႔အတြက္ ဘယ္ဘက္အေပၚထိပ္မွ အလ်ားလိုက္ မ်ဥ္းေၾကာင္း သံုးခုကို ႏွိပ္ပါ။ Menu ေပၚလာရင္ Shared Albums ကို ေရြးေပးပါ။
5

Ref: MyanmardigitallifeContact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top