ကိုယ့္ခ်စ္သူဆီ အခ်ိန္သတ္မွတ္ျပီး SMS ပို ့နည္း


ခ်စ္သူစံုတြဲတိုင္း ေဆာင္ထားရမယ့္ ေဆာ့၀ဲနဲ ့နည္းလမ္းေလးပါ။
မနက္ခင္းေရာက္တိုင္း ေမာနီး လုပ္ၾကတ့ဲ ခ်စ္သူစံုတြဲတိုင္းတြက္ အဆင္ေျပေစမယ့္ နည္းလမ္းေလးျဖစ္ပါတယ္။
SMS ကို အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားျပီး ေအာ္တိုပို ့ခိုင္းလို့ရပါတယ္။
အသံုးျပဳနည္းကို ေအာက္မွာ ပံုေလးေတြနဲ ့ေသခ်ာရွင္းျပထားပါတယ္။