ဖုန္းထဲကေန တရားေတာ္မ်ားကိုနားၾကားၾကမယ္ Dhamma Talks Books (Myanmar) v1.4.1 Apk

ဖုန္းထဲကေန တရားေတာ္မ်ားကိုနားၾကားၾကမယ္
ဆရာေတာ္ဘုရားမ်ား ၏ ေဟာၾကားထားတ့ဲ ပရိတ္ ႏွင့္ တရားေတာ္မ်ားကိုဖုန္းထဲကေန နားၾကားခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ Dhamma Talks ေဆာ့၀ဲလ္ကိုေဒါင္းယူနိုင္ပါျပီ။
ေဆာ့၀ဲလ္အားေဒါင္းယူရန္။