ဓာတ္ပံုရ့ဲ ေနာက္ခံရႈခင္းကို ေျပာင္းသံုးၾကမယ္

ဓာတ္ပံုရ့ဲ ေနာက္ခံရႈခင္းကို ေျပာင္းသံုးၾကမယ္


 ဖုန္းနဲ ့ရိုတ္ထားတ့ဲ မိမိပံုလန္းလန္း ေတြကို ေနာက္ခံရႈခင္း လွလွေလးေတြနဲ ့ေျပာင္းသံုးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခုတင္ေပးလိုက္တ့ဲ ေဆာ့၀ဲေလးနဲ ့လုပ္လို့ရပါတယ္။
သံုးရတာ အနည္းငယ္စိတ္ရွည္မယ္ဆိုရင္ မခက္ခဲပါဘူး။ ဓာတ္ပံုရ့ဲ မိမိယူမည့္ေနရာကို လက္ကေလးနဲ ့ခ်ိန္ျပီး ေနာက္ခံ ရႈခင္းလွလွေလးဆီကို ေရြးေပးရတာပါ။ အသံုးျပဳနည္းကို ေအာက္မွာ ၁မိနစ္စာ Video Clip ေလးျပထားပါတယ္။
နမူနာပံုေလးေတြၾကည့္ျပီး ေဆာ့၀ဲကိုလည္း ေအာကမွာ ေဒါင္းယူလိုက္ပါ။

Video Cilp

Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top