လူမိုက္လို ရဲေတြကို သတ္ၿပီးေထာင္ေဖာက္ရမယ့္ဂိမ္း (အင္တာနက္မလို)

ရုပ္ထြက္ေကာင္းၿပီး လူမိုက္လို ရဲေတြကို သတ္ၿပီးေထာင္ေဖာက္ရမယ့္ဂိမ္း ေထာင္ေဖာက္တယ္ဆိုတာ မလြယ္လွပါဘူး File size 64.2 MB Android Os 2.3 အထက္ ေဆာ့ကစားနိုင္ပါတယ္။ ဂိမ္းဝါသနာရွင္မ်ား ေအာက္မွာေဒါင္းယူေဆာ့ကစားနိုင္ပါတယ္