ကားပံ်ဒံုက်ဥ္နဲ႔ မၾကေၾကေအာင္ ပစ္ေဖာက္ရမယ့္ဂိမ္း အင္တာနက္မလို

ကားပ်ံဒံုက်ဥ္နဲ႔ ကားေတြကိုမေၾကေၾကေအာင္ ပစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခန္း တစ္ခန္းေအာင္မွ အခန္းတိုး ကစားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကားပ်ံေမာင္းရလဲ ေလယဥ္ေမာင္းရသလိုပါပဲ ေတာ္ေတာ္ခက္ပါတယ္။ ကားပံ်ဂိမ္းေလးကို ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူေဆာ့ကစား ႏိုင္ပါတယ္