ကင္းေစာင့္ေနတဲ့ စစ္သားေတြကို ဓာတ္းနဲ႔ထိုးသက္ရမယ့္ဂိမ္း ခိုးၿပီးသား


ကင္းေစာင့္ေနတဲ့ စစ္သားေတြကို အေႏွာက္ကေနဓားနဲ႔ ထိုးသက္ရမွာပဲဖစ္ပါတယ္။တခန္းေအာင္မွ ေနာက္တခန္း ေဆာ့ကစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ File size 47.40 MB ဂိမ္းဝါသနာ႐ွင္မ်ား ေအာင္ပါလင့္မွာ ေဒါင္းယူေဆာ့ကစားႏိုင္ပါတယ္