ဖုန္းစကား ေျပာတာေတြကုိ အေကာင္းဆံုး အသံသြင္းထားနိုင္သည့္ Call Recorder - ACR

ဖုန္းစကားေျပာတာေတြကို အသံသြင္းထားရာမွာ ဒီေကာင္ေလးနဲ႔ အလြယ္တကူ အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။ စမ္းသပ္ၿပီး အသံုးတည့္လို႔ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဖုန္းအသံသြင္းရာမွာ ေအာ္တိုအသံ သြင္းေပးေနမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ သြင္းယူထားတဲ့ အသံဖိုင္မ်ားကို ေဆာ့ဝဲထဲမွ တဆင့္အလြယ္တကူ ျပန္လည္နားထာင္နိုင္ပါတယ္။ အသံုးျပဳနည္းအား ေဆာ့ဝဲ ေဒါင္းယူၿပီး Install လုပ္ရံုျဖင့္အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။ အသံုးလိုမ်ား ေအာက္ကလင့္မွာ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္

File size 6.44 MB