ဖုန္းဝင္ call ကို ဗီဒီယို Ringtone ျဖင့္အလြယ္တကူ အသံုးျပဳနိုင္သည့္ Full Screen Video Caller ID

ဖုန္းအဝင္ Call ကိုဗီဒီယို Ringtone ျဖင့္အလြယ္တကူ အသံုးျပဳနိုင္တဲ့ မိုဘိုင္း Application ေလးဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းအဝင္ Call ကို ဗီဒီယို Ringtone ျဖင့္အသံုးခ်င္မ််ားအတြက္ အဆင္ေျပေစနိုင္မည့္ App အသံုးျပဳရန္ Select Video ကိုနွိပ္လိုက္ရင္ နွစ္သက္ရာ ဗီဒီယိုကို ေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ၿပီး Service Off/On ကိုနွပ္လိုက္ရံုျဖင့္အသံုးျပဳနိုင္ပါၿပီး File size 4.0 MB Android Os 2.2+ အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။ နွစ္သက္အသံုးျပဳခ်င္သူမ်ား ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္