ဖုန္းအဝင္ Call နွင့္ SMS ဝင္လာရင္ မီးတျဖတ္ျဖတ္နဲ႔ အေကာင္းဆံုး အသံုးျပဳနိုင္သည့္ App

ဖုန္းအဝင္ Call နွင့္ SMS ဝင္လာရင္ မီးတျဖတ္ျဖတ္နဲ႔ ေကာင္းဆံုး အသံုးျပဳနိုင္တဲ့ Color Flash Light Alerts Call! ဖုန္းဝင္ Call နွင့္ SMS ဝင္လာရင္ မီးအလင္းတျဖတ္ျဖတ္နဲ႔ နွစ္သက္အသံုးျပဳၾကတဲ့ Android User မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးေဆာ့ဝဲေလးပါ။ Install လုပ္ရုံျဖင့္တန္းၿပီး အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။ ေဆာ့ဝဲအား ေအာက္ကလင့္မွာ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။

File size 3.42 MB