အသံမ်ိဳးစံုေျပာင္းျပီး ဖုန္းေခၚဆိုနိုင္မည့္ Call Voice Changer v7.6 Apk

အသံမ်ိဳးစံုေျပာင္းျပီး ဖုန္းေခၚဆိုနိုင္မည့္ Call Voice Changer v7.6 Apk


အသံမ်ိဳးစံုေျပာင္းျပီး ဖုန္းေခၚဆိုနိုင္မည့္ App ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
ဖုန္းေခၚဆိုရာတြင္ မိမိဖုန္းကဒ္ထဲမွ ေငြ ျဖင့္ေခၚဆိုရမွာမဟုတ္ဘဲ သူေပးထားတ့ဲ ေၾကာ္ညာေတြကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ရလာတ့ဲ Free မိနစ္ကိုဖုန္းေျပာနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဖုန္းေျပာမယ့္ မိနစ္ခကို App ထဲက Maker ပံုကိုနွိပ္ျပီး မိမိရ့ဲ ဘဏ္ကဒ္ျဖင့္လည္း ၀ယ္ယူထားနိုင္ပါတယ္။
App ထဲက Effects ေနရာကိုနွိပ္ျပီး အသံမ်ိဳးစံုေပးထားတာကိုေတြ ့ရမွာျဖစ္ျပီး မိမိအသံုးျပဳမည့္ အသံတစ္ခုကိုေရြးျပီး App ရ့ဲ Keypad ကေနဖုန္းေခၚနိုင္ပါျပီ။
အသံေျပာင္းျပီးဖုန္းေခၚလိုက္ေတာ့ ဘယ္သူဖုန္းဆက္တယ္ဆိုတာ အျခားတစ္ဘက္က မသိေတာ့ဘူေပါ့။

ေဆာ့၀ဲ ေနာက္ဆံုးထြက္ ဗားရွင္းအားေဒါင္းယူရန္
Link 2


   

Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top