နိုင္ငံတကာ မွ CCTV ကင္မရာမ်ားမွ ရိုတ္ကူးေနတာေတြကို ဖုန္းထဲကေန ၾကည့္ရႈနိုင္တ့ဲ Apk


tinyCam Monito ဆိုတ့ဲ App ေလးနဲ ့ နိုင္ငံတကာ မွ CCTV ကင္မရာမ်ားမွ တိုတ္ရိုတ္ ရိုတ္ကူးေနမူမ်ားကို သင့္ဖုန္းမွေန၍ အင္တာနတ္ အနည္းငယ္ရွိယံုျဖင့္ live ႀကည့္ရႈနိုင္ပါမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၾကည့္ရႈရတာပိုမိုေကာင္းမြန္လာျပီး CCTV ရ့ဲ အသစ္ထည့္သြင္းေပးတာတ့ဲ အပိုင္းေတြကိုလည္း ယခု Version အသစ္တြင္ ၾကည့္ရႈနိုင္ပါျပီ။  CCTV မွရိုတ္ကူးထားတ့ဲ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားကိုလည္း App ထဲမွာ Save လုပ္ျပီးမွတ္တမ္းယူနိုင္ေအာင္လည္းလုပ္ထားေပးတာေတြ ့ရပါတယ္။
tinyCam Monitor PRO အား Google Play Store တြင္ 3.99$ ျဖင့္၀ယ္ယူရမွာျဖစ္ျပီး ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ အခမ့ဲေဒါင္းနိုင္ပါျပီ။
File Size မွာ 15 MB မၽွရွိျပီး Android OS Version 2.3 ႏွင့္အထက္ဖုန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။