ဖုန္းကို ကိုယ့္အိမ္မွာ CCTV ကင္မရာလုပ္ထားနိုင္မည့္ နည္းလမ္း


ဖုန္းတစ္လံုးအပိုရွိသူေတြတြက္ အိမ္မွာ CCTV ကင္မရာအျဖင့္အသံုးနိုင္တ့ဲနည္းလမ္းပါ။
ဒီနည္းလမ္းကိုအသံုးဖို ့အတြက္ App ႏွစ္ခုကိုသံုးေပးရပါမယ္ ဖုန္းတစ္လံုးမွာ App တစ္ခုသြင္းေပးရပါမယ္။
CCTV ရိုတ္မယ့္ဖုန္းက"AtHome Video Streamer- Monitor" ေခၚတ့ဲ App ေလးကိုအသံုးျပဳျပီး ျမင္ကြင္းပံုစံကိုခ်ိန္ထားေပးရမွာျဖစပါတယ္။ အျခားဖုန္းတစ္လံုးကေန အခုခ်ိန္ထားတ့ဲ ျမင္ကြင္းကို Live ၾကည့္ရႈဖို့ User Name နဲ ့ Password ကိုတစ္ခါတည္းျပထားပါတယ္။

CCTV ၾကည့္မယ့္ဖုန္းကေတာ့ "AtHome Camera - Home Security" လို့ေခၚတ့ဲ App ေလးထဲကေန အျခား ဖုန္းကေနရိုတ္ေနတ့ဲ App မွာေပးထားတ့ဲ User Name နဲ ့ Password ကိုထည့္ျပီး Live ၾကည့္ရႈနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အေသးစိတ္အသံုးျပဳနည္းကိုေတာ့ Video Clip ေလးၾကည့္လိုက္ရင္သေဘာေပါက္သြားပါလိမ့္မယ္။

လိုအပ္ေသာ App ႏွစ္ခုအားေဒါင္းယူရန္။

( AtHome Camera - Home Security 29.8 MB)
( AtHome Video Streamer- Monitor 3.6MB)