ေလးလံေနတ့ဲ ဖုန္းေတြကိုေပါ့ပါးသြားေအာင္ ရွင္းလင္းနိုင္တ့ဲ Clean Master v5.14.4 Apk


သင့္ဖုန္းေလးလံေနလို ့စိတ္ညစ္ေနပါသလား?
မာမိုရီေတြျပည့္ေနလို ့စိတ္ညစ္ေနပါသလား?
ဖုန္းဘတ္ထရီအကုန္ျမန္ေနလို ့စိတ္ညစ္ေနပီလား?
ဖုန္းမွာ ဗိုင္းရပ္၀င္ေနလို ့စိတ္ညစ္ေနပါသလား?
ဒါေတြအားလံုးတြက္ Clean Master ဆိုတ့ဲ application ေလးက ေျဖရွင္းေပးပါလိမ့္မယ္။
ဖုနး္ေလးလံေနတာေတြကို အခ်ိန္ခဏေလးအတြင္းမွာေပါ့ပါးလာေအာင္ အမိႈက္ေတြကိုရွင္းလင္းေပးနိုင္ပါတယ္။ ဖုန္းမာမိုရီေတြကို အမွန္ျဖစ္ေအာင္စစ္ေဆးေပးနိုင္ပါတယ္။ ဖုန္းမွာ ဗိုင္းရပ္ေတြကို စစ္ေဆးျပီးရွင္းထုတ္နိုင္ပါတယ္။
ဖုန္းထဲမွ app ေတြကိုလည္း တျခားသူေတြဖြင့္ၾကည့္လို ့မရေအာင္လည္း Lock ခတ္ထားနိုင္ပါေသးတယ္။
အေတာ္စံုလင္ျပီး ဖုန္းမွာသန္ ့ရွင္းေရးတြက္ေဆာင္ထားသင့္တ့ဲ မိုဘိုင္း Application တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ဖုန္းထဲမွာ ေဆာင္ထားခ်င္သူေတြတြက္ ေအာက္မွေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္