ဖုန္းမွာ မွတ္စုေရးနိုင္တ့ဲ အေကာင္းဆံုး ColorNote v3.11.1 New ဗားရွင္း

မေန ့မွ ဗားရွင္းအသစ္ထြက္ရွိလာတ့ဲ ColorNote v3.11.1 ျဖစ္ပါတယ္။
ဖုန္းထဲမွာ မွတ္စုေရးခ်င္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ကဗ်ာေရးခ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ စရင္းမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ ဒိုင္ယာရီမ်ားကို ေခါင္စဥ္ေတြနဲ ့တကြ ေရးသာနိုင္ယံုသာမက ၀က္ဆိုဒ္ Link ေတြကိုလည္း သိမ္းဆည္းထားျပီး အခ်ိန္္မေရြး၀င္ၾကည့္လို့ရမယ့္ Apk ေလးဘဲျဖစ္ပါတယ္။ လူသံုးလည္း အေတာ္မ်ားပါတယ္။ File Size ,1MB မၽွသာရွိပါတယ္။

New ဗားရွင္း ColorNote အား ၾကိဳက္ရာလင့္မွေဒါင္းယူပါ
Link 1
Link 2