ဓါတ္ပံုေတြကို လူ ကိုယ္ခြဲ အမ်ားၾကီးျဖစ္ေအာင္ရိုတ္လို့ရမယ့္ ေဆာ၀ဲေလး

ဓာတ္ပံုရိုတ္တ့ဲ အခါမွာ ရႈခင္းတစ္ခုထဲမွာဘဲ ကိုယ့္ပံုကို 3 ကိုယ္ခြဲကစလို ့ 7 ကိုယ္ခြဲေလာက္ထိဓာတ္ပံုရိုတ္နိုင္ပါတယ္။ စမ္းၾကည့္ျပီးပါျပီ အရမ္းအဆင္ေျပပါတယ္။


ရိုတ္နည္းေလးကိုေျပာျပပါမယ္...
DMD Clone ကင္မရာေဆာ့၀ဲလ္ကို၀င္လိုက္ပါ။
ဓာတ္ပံုကို ဘယ္ႏွကိုယ္ခြဲရိုတ္ခ်င္သလဲ ေရြးပါ အနည္းဆံုးေတာ့ ၃ကိုယ္ခြဲရိုတ္နိုင္ျပီး အမ်ားဆံုးကေတာ့ ၇ကိုယ္ခြဲရိုတ္နိုင္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုထပ္ေရြးရမွာက အခ်ိန္စကၠန္ ့ဘဲ ပံုတစ္ကိုယ္နဲ ့တစ္ကိုယ္ခြဲရိုတ္ဖို ့အတြက္ ေနရာယူရမယ့္အခ်ိန္စကၠန္ ့ကိုေရြးခ်ယ္ရပါမည္။... ျပီးရင္ေတာ့ ဓာတ္ပံုရိုတ္ၾကည့္ပါ...တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္...ဓာတ္ပံုရိုတ္တ့ဲအခါမွာ သင့္ဖုန္းကင္မရာက လိုက္ေရြ ့စရာမလိုအပ္ပါဘူး လူကိုသာေနရာလိုက္ယူရမွာပါ..။ ဓာတ္ပံုရိုတ္တ့ဲခလုတ္ကိုတစ္ခ်က္ႏွိပ္လိုက္ျပီးဆိုတာနဲ ့ မိမိသတ္မွတ္ထားေသာ စကၠန္ ့အတြင္းမွာ ကိုယ္ခြဲပံုရဖို ့ လူေနရာလိုက္ယူရမွာပါ။ ကင္မရာက ကျမင္ကြင္းတစ္ခုထဲမွာဘဲခ်ိန္ထားရပါမယ္။ ရိုတ္ျပီးရင္ေတာ့ ကိုယ္ခြဲဓာတ္ပံုကိုရယူနိုင္ပါျပီ။
ထူးထူးျခားျခားရိုုက္ခ်င္သူေတြ စမ္းသပ္ႏိုုင္ပါတယ္။