ဓာတ္ပံုေပၚမွာ အလန္းဇယားစတိုင္နဲ ့စာေရးနိုင္တ့ဲ FotoText t v1.1.1 APK


ဓာတ္ပံုေတြေပၚမွာ စာသားေလးေတြေရးခ်င္ရင္ ဒီေကာင္းေလးနဲ ့သံုးလို့ရပါတယ္။
ဓာတ္ပံုေပၚစာသားေရးတ့ဲေနရာမွာ စတိုင္အလန္းေလးေတြနဲ ့ေရးလို့ရပါတယ္။
နမူနာပံုေလးေတြၾကည့္ျပီး ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားနိုင္ပါတယ္။
Link 2