ဗီဒီယိုကို Gif ပံုျဖစ္ေအာင္ေျပာင္းနည္း


Video ကေန လႈပ္ရွားေနတ့ဲ Gif Image အျဖင့္ေျပာင္းျပီး Facebook ေပၚသို့တင္နိုင္တ့ဲ ေဆာ့ဖ္၀ဲေလးတစ္ခုပါ။
ေဆာ့ဖ္၀ဲထဲကေန မိမိဖုန္းထဲက ဗီဒီယိုဖိုင္ကိုရွာလိုက္ပါ Video ကိုလုိအပ္သေလာက္ျဖတ္ျပီး Gif Image အျဖင့္ေျပာင္းလဲကာ Share ခလုတ္ကိုႏွိပ္ျပီး Video ကေန Gif အျဖင့္ Facebook , Viber တို့ကိုရွယ္နိုင္ပါတယ္။
(ေဆာ့ဖ္၀ဲအားေဒါင္းယူရန္)
File Size , 7.6 MB