အသစ္ထြက္ရွိလာတ့ဲ Google Duo v3.0.134843407.RC3_RC09 Apk

Google Duo v3.0.134843407.RC3_RC09 ဗားရွင္းအသစ္ကို Update ျပဳလုပ္နိုင္ပါျပီ။ 
Google Duo အသံုးျပဳသူမ်ား Otcober 10 ရင္ေန႔မွာ အသစ္ထြက္ရွိလာတာျဖစ္ပါတယ္။
ေအာက္ပါလင့္ကေန အလြယ္တကူေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။

Update On, Oct 10, 2016
Update Version, Google Duo v3.0.134843407.RC3_RC09
File Size, 11.73 MB