ဖုန္းေခၚလာရင္ အျခားသူ ဖုန္းကိုင္လို့မရေအာင္ ေသာ့ခတ္ထားနိုင္တ့ဲ Incoming Call Lock v1.2.2Apkဖုန္းေခၚလာရင္ အျခားသူေတြ ဖုန္းကိုင္လို့မရေအာင္ Password 4 လံုးခံထားနိုင္မည့္ ေဆာ့၀ဲေလးကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
အသံုးျပဳနည္း .. ေဆာ့၀ဲထဲ၀င္ပါ " Edit Password " တစ္ေနရာထဲတြင္ Password 4 လံုးထည္ေပးလိုက္ရင္ သံုးလို့ရပါျပီ။ မိမိဖုန္းကို တစ္ေယာက္ေယာက္က ဖုန္းေခၚလာရင္ ထည့္ထားတ့ဲ Pass 4 လံုးကို ထည့္ေပးမွသာ ဖုန္းကိုင္လို့ရမွာပါ။ေဆာ့၀ဲ၏ နာမည္ကေတာ့ Incoming Call Lock လို့ေခၚပါတယ္။ File Size ,1.37 MB မၽွသာရွိပါတယ္။ ေအာက္က Link ကေနေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။