မိမိ နွစ္သက္ရာ Music Video ေတြကုိ Mp3 အျဖစ္အျမန္ဆန္ဆံုး အသံုးျပဳနိုင္သည့္ App

မိိမိ နွစ္သက္ရာ Music Video ေတြကို Mp3 အျဖစ္အျမန္ဆန္ဆံုး အသံုးျပဳနိုင္တဲ့ Application ေလးဘဲျဖစ္ပါတယ္။ Mp3 အျဖစ္ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳရာတြင္ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ဖ်က္္ညွပ္နိုင္သလို ႀကိဳက္နွစ္သက္ရာ Mp3 မ်ားကိုပါ ဖ်က္ညွပ္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ File size 7.6 MB Android 4.0+ အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။ တကယ္သံုးလို႔ေကာင္းတဲ့ေဆာ့ဝဲေလးမို႔ စမ္းၿပီးအသံုးျပဳခ်င္သူမ်ား ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ