မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ဥပေဒမ်ားကို အလြယ္တကူ ေလ့လာနိုင္သည့္ Myanmar Law (Lite)

မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ဥပေဒမ်ားကို အလြယ္တကူ ေလ့လာနိုင္သည့္ Myanmar Law (Lite)

မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ဥပေဒမ်ားကို အလြယ္တကူ ေလ့လာနိုင္တဲ့ Myanmar Law (Lite) ဥပေဒဆိုတာလဲ ျမန္မာနိုင္ငံသားတိုင္းနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ဗဟုသုတ အေနျဖင့္လဲ ေလ့လာနိုင္တာ ေၾကာင့္ရည္ရြယ္ၿပီးတင္ေပး လိုက္ခ်င္းျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့လာအသံုးျပဳခ်င္သူမ်ား ေအာက္ကလင့္မွာ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္
File Size 3.77 MB Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top