ကားေမာင္းရင္း အရွ႔မွာရွိတဲ့အနၱရယ္ေတြကို ပစ္ခတ္ေဆာ့ကစားနိုင္မယ့္ ဂိမ္း Offline

ကားေမာင္းရင္း  အရွ႔မွာရွိတဲ့အနၱရယ္ေတြကို ပစ္ခတ္ေဆာ့ကစားရနိုင္တဲ့ ဂိမ္း အင္တာနက္မလိုပါတူး အေရွ႔မွာရွိတဲ့ ကားေတြကို မေၾကေၾကေအာင္ ပစ္ခတ္ရမွာျဖစ္သလို ႀကဳံဳစံုလာမယ့္ အနၱရယ္ေတြကို ေရွာင္ရွားေဆာ့ကစားရတာေၾကာင့္ စိတ္လႈပ္ရွားစြာနဲ႔ ေဆာ့ကစားနိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ File size 34.91 MB Android Os 4.2+ ေဆာ့ကစားနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ နွစ္သက္ေဆာ့ကစားခ်င္သူမ်ား ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္

နွစ္သက္ရာလင့္မွာေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။
Link 1
Link 2