ရုပ္ထြက္ေကာင္းၿပီး ေဘာလံုးကန္ရမယ့္ဂိမ္း Offline

ဖိုင္ဆိုက္ ေသးေသးေလးနဲ႔ ရုပ္ထြက္ေကာင္းေကာင္း ေဆာ့ကစားနိုင္ပါတယ္။ 
Install လုပ္ရံုျဖင့္ တန္းၿပီးေဆာ့ကစားနိုင္ပါတယ္။ အင္တာနက္မလိုပါဘူး File size 31.71 MB 
နွစ္သက္ေဆာ့ကစား ခ်င္သူမ်ား ေအာက္ကလင့္မွာ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။